logo

Lĩnh vực

Phòng ban

 • Cơ quan ban hành: | Người ký:

  |

  Phòng ban:

  | Tải về

  Ban hành: {{item.release_date}}

  Ngày hiệu lực: {{item.valid_date}}

  Cập nhật:

  Lĩnh vực: {{item.official_procedure_type_name}}

  Loại văn bản: {{item.document_type_name}}