logo

Chương trình công tác năm 2018

STT Nội dung Phân công Ban Giám đốc Đơn vị thực hiện Tiến độ hoàn thành Ghi chú
Chủ trì Phối hợp
Tháng 1
1

Văn bản hướng dẫn cách tính giá điện nhà trọ, mẫu đăng ký danh sách thuê trọ, triển khai công tác kiểm tra giá điện nhà trọ.

Giám đốc Sở Quản lý năng lượng
2

Trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách khách hàng quan trọng và phê duyệt kế hoạch cấp điện năm 2018

Giám đốc Sở Quản lý năng lượng Công ty Điện lực Bình Dương
3

Triển khai kế hoạch công tác thanh, kiểm tra năm 2018.

Giám đốc Sở Thanh tra Sở
4

Giao dự toán hoạt động năm 2018 của khối văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc.

Giám đốc Sở Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp Các phòng CM, ĐVTT
5

Thành lập Hội đồng thẩm định đề cương các đề án Sở thực hiện năm 2018.

Giám đốc Sở Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp
6

Triển khai Kế hoạch đăng ký thi đua và GPSK năm 2018.

Giám đốc Sở Văn phòng Sở Các phòng CM, ĐVTT
7

Tổ chức hội nghị Tổng kết công tác ngành Công Thương năm 2017.

Giám đốc Sở Văn phòng Sở Phòng KHTCTH
8

Họp Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương

Giám đốc Sở Trung tâm Xúc tiến thương mại Văn phòng Sở
9

Xây dựng kế hoạch luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác của công chức Quản lý thị trường năm 2018.

Giám đốc Sở Chi cục Quản lý thị trường
10

Triển khai kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018.

Giám đốc Sở Chi cục Quản lý thị trường Các Phòng, Đội